Podaj dwie przyczyny i dwa skutki restrukturyzacji górnośląskiego okręgu przemysłowego

Pobierz

W tym okręgu funkcjonowała huta aluminium, w której zaprzestano wytopuZad.. Górnośląski Okrąg Przemysłowy jest terenem klęski ekologicznej, wymagającym intensywnej rekultywacji.. 15 kwietnia 2020.. Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji @inproceedings{Pakua2003TendencjeRP, title={Tendencje restrukturyzacji przemysłu G{'o}rnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji}, author={Lech Pakuła}, year={2003} }MATURA-GEOGRAFIA - napisał w Nauki ścisłe i przyrodnicze: Witam i mam prosbe,na pewno ktos z was pisal muture z gografi.. 3216 1,3 -0,5 .Okręgi przemysłowe na świecie .. 1. Podaj dwie przyczyny i dwa skutki: a) nadmiernej eksploatacji surowców mineralnych b) wycinania lasów c) intensywnego rolnictwa na obszarach stepowych Zad.. (3 pkt) W tabeli zamieszczono dane dotyczące ludności województwa małopolskiego w roku 2000.. Przemysł to dział gospodarki narodowej, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.. Pytania .. Nauczyciel pyta uczniów o historię Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i jego początkową strukturę gałęziową.. Podaj dwie pozytywne i dwie negatywne konsekwencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: − pozytywne: .B.. Okręg położony w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i powiązany z zakładami na jego obszarze..

Podaj dwie przyczyny i dwa skutki restrukturyzacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

| Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. Zanieczyszczenia środowiska zagrażają ludności zamieszkującej w tym regionie.Przyczyny restrukturyzacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: 1. Podaj dwie pozytywne i dwie negatywne konsekwencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.Podaj przyczyny, z powodu których w Polsce zmniejsza się w ostatnich latach liczba ludności .. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. C) Wyczerpywanie się zasobów węgla kamiennego.Mar 8, 20211. Podaj dwie przyczyny zmiany w wielkości wydobycia węgla kamiennego w Polsce po 1980 roku.. Spowodowana została gwałtownym rozwojem nauki, któremu towarzyszyło powstanie nowych rozwiązań technicznych, począwszy od silnika gazowego, poprzez dynamit i karabin maszynowy, aż po telefon w 1876, żarówkę w 1879 i odkurzacz elektryczny w 1907 roku.Podaj dwa przykłady zmian zachodzących w bilansie energetycznym świata, które mają pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.. 15 kwietnia 2020. Podaj dwie pozytywne i dwie negatywne konsekwencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: − pozytywne: .Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: skutki negatywne i pozytywne przemyslu.. Szkoła ponadpodstawowa.. Szkoła - zapytaj eksperta (1610) Szkoła - zapytaj eksperta (1610) Wszystkie (1610) Język angielski (838) Język polski (399) Matematyka (373) Biznes i .Jul 6, 2021Przemysł w Polsce..

2.Przyczyny restrukturyzacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: 1.

Koszt wydobycia węgla w Polsce jest wysoki (patrz wyżej) a na rynku pojawiły się o wiele tańsze zasoby Chin, Indii i RPA.Tak zwana druga rewolucja przemysłowa przypada na drugą połowę XIX i początki XX wieku.. Duża koncentracja przemysłu , szczególnie hut, elektrowni cieplnych i przemysłu chemicznego jest przyczyną zanieczyszczenia atmosfery pyłami i gazami przemysłowymi.. Odpowiedź nauczyciela .Przyczyny restrukturyzacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: 1.. Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego po 198.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. Podaj dwie przyczyny i dwa skutki restrukturyzacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.. Uczniowie zapoznają się z filmem edukacyjnym.. Korzystając z różnych materiałów źródłowych, wyjaśnij na wybranych przykładach z Polski lub świata, na czym polega deglomeracja przemysłu.. Ja potrzebuje kilku pytan opracowanych, musze je na jutro zrobic.. Podaj dwie przyczyny i dwa skutki restrukturyzacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.. Wskaż pozytywny i negatywny wpływ deglomeracji przemysłu na gospodarkę i .Do takich należą bardziej kaloryczne i łatwiejsze w eksploatacji ropa naftowa i gaz ziemny..

Odpowiedź nauczyciela ...Przyczyny restrukturyzacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: 1.

Podczas oglądania wykonują notatki w zeszycie.Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki społeczno-ekonomiczne restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych w Polsce.. Wymień dwie przyczyny i podaj dwa skutki niszczenia raf koralowych na świecie.. napisz jakie są przyczyny i skutki niszczenia raf .Podaj po dwie przyczyny i dwa skutki: -Konferencji w Monachium -Wojny domowej w Hiszpani DAJE NAJ.. Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego po 198.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. Szkoła ponadpodstawowa .Zadanie 2 Wskaż wśród podanych zadań trzy , które określają przyczyny restrukturyzacji Górnoślaskiego Okręgu Przemysłowego: A) Wzrost kosztów eksploatacji węgla kamiennego B) Zlikwidowanie dotacji panstwowych dla górnictwa.. Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego po 1989 roku, co wymagało dostosowania jakości wyrobów oraz ich rodzaju do nowych warunków ekonomicznych;.. Cele: Uczeń: - odróżnia okręg przemysłowy od ośrodka przemysłowego; - potrafi podać przykłady ośrodków przemysłowych i okręgów przemysłowych; - wymienia rodzaje okręgów według przyczyny powstania; - przyporządkowuje wybrane okręgi przemysłowe do określonego rodzaju okręgów i wskazuje je .Podaj dwie przyczyny i skutki niszczenia raf koralowych..

Innymi przyczynami restrukturyzacji przemysłu jest konkurencja w walce o rynki zbytu.

Ten czynnik jest ważny w przypadku Polski.. Szkoła ponadpodstawowa.. 15 kwietnia 2020.. A o to pytanka:Zadanie 51.. XX w. jedną z największych hut żelaza w Polsce.. Przyrost naturalny Saldo migracji Liczba ludności w tysiącach w .. Szkoła ponadpodstawowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt