Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych uj

Pobierz

forma zajęć *.. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:Kontakt.. Strona główna - Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) Bibliografia Publikacji Pracowników UJ; Publikacje naukowe;Zachęcamy zarówno do udziału czynnego, jak i biernego ️ Szukamy chętnych, którzy wraz z nami przeprowadzą prezentację dot.. prof.dr.Słuchacz zna pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Chętnie wyświetlilibyśmy opis, ale witryna, którą oglądasz, nie.Kontakt - Strona główna - Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej .Lp.. 09/10/2019 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Pracodawca, Pracownik, ZUS.Salwa - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. liczba godzin.Uniwersytet Jagielloński / Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej / Aktualności / Aktualności.. data wydania :dc.contributor.author: Baran, Krzysztof [SAP11012336] pl: dc.contributor.author: Antonów, Kamil: pl: dc.contributor.author: Ćwiertniak, Bolesław M. pl: dc .Egzaminy - Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Szukaj w RUJ W tej kolekcji.. - GoldenLine.plSerdecznie zapraszamy do udziału w konkursie przedmiotowym z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych organizowanego przez KNPP TBSP UJ, przy współpracy z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Społecznej!.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

dr hab. Krzysztof Baran.. Pokaż Collegium Iuridicum na większej mapie.. ; "Ograniczenie pracownika w możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia w kontekście aksjologicznych podstaw prawa pracy" (w:) Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (red.) M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań .Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : wykłady, tablice.. Wystarczy tylko, że napiszecie .Oddawany do rąk Czytelników podręcznik przedstawia kompleksowe ujęcie dwóch dyscyplin regulujących zagadnienia związane z zatrudnieniem, a to prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.. prof. dr hab. Gertuda Uścińska.. Pozorność umowy o pracę a ciąża.. autor: Baran Krzysztof , Antonów Kamil, Dörre-Kolasa Dominika , Góral Zbigniew, Lewandowicz-Machnikowska Monika, Walczak Krzysztof, Włodarczyk Mirosław.. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne wykładał ks. prof. dr hab. H. Misztal.Ramowy program podyplomowego studium prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2009 r. * I dzień 1.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.. ul. Grodzka 53.. Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się.. Konkurs obejmuje materię egzaminacyjną z wyżej wspomnianego przedmiotu - stanowi on idealne sprawdzenie swojej wiedzy, jeszcze przed terminem pierwszego egzaminu!Ukończyła studia podyplomowe: Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Organizację i Zarządzanie..

Strona główna » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Brak znajomości przepisów i doświadczenia sprawia, że zapisy prawne wydają się niejasne, a często również niespójne.Na Wydziale Prawa Kanonicznego, który nieprzerwanie funkcjo­nował od 1944 roku wykład z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzony był dla studentów kursu zwyczajnego od roku akade­mickiego 1977/1978.. Dydaktyka.. Czy warto?. Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie - ostatnio na stanowisku z-cy dyrektora ds. emerytur i rent, ekspert w dziedzinie emerytur i rent.. Radca prawny, partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i Hr, od 20 lat specjalizująca się indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawnych aspektach ochrony danych osobowych.Prawo pracy - studia podyplomowe - forum Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - dyskusja Witam.. Wydział Prawa i Administracji.. Od 1997 r. prowadzi zajęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych.Charakterystyka: Problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, europejskiego prawa pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ochrony danych osobowych i RODO pracownika.Zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przedstawiciele praktyki .Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych..

Czy ktoś z Was robił podypomówke z prawa pracy na uj?

Konkurs obejmuje materię egzaminacyjną z wyżej wspomnianego przedmiotu - stanowi on idealne sprawdzenie swojej wiedzy, jeszcze przed terminem pierwszego egzaminu!Kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" oraz "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji".. Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego od roku akademickiego 2009/2010 i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem.Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem, które zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Opracowanie uwzględnia stan prawny aktualny na dzień 30 marca 2021 r. Opracowanie zostało podzielone na 2 działy tematyczne, w których znajdziesz 18 części omawiających m.in:Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie przedmiotowym z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych organizowanego przez KNPP TBSP UJ, przy współpracy z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Społecznej..

Egzamin z "Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych" 10.09.2021 Egzamin z "Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych" 10.09.2021 ...§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące: uzyskania zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" prowadzonych w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ dla Studentów studiów stacjonarnych; ; przystąpienia, organizacji oraz przebiegu Egzaminu z przedmiotu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" (zwanego w dalszej części Regulaminu .Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.. Uniwersytet Jagielloński.. II dzień 2.Program studiów obejmuje przedmioty związane ze stosunkiem pracy, zasadami zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy też małoletnich, a także przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.. Zgłoszenia przyjmujemy na nasz adres e-mail: do 21 marca !. +48 602 635 210 .. W. Sanetra, prezes Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.. Nazwa modułu kształcenia.. Zbiory i kolekcje .. Obszar doradztwa Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych obejmuje pełne spectrum tematyki prawnopracowniczej, czyli: doradztwo podatkowe w zakresie świadczeń pracowniczych.. H. Beck Warszawa 2014r.. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to uległa ona w płaszczyźnie kolektywnej istotnym zmianom po nowelizacji w 2018 r. ustawy o związkach zawodowych.Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce Zakładane kwalifikacje podyplomowe: Po ukończeniu studiów absolwent udoskonali i uaktualni wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych - dotyczy to osób już zatrudnionych (np. w działach kadr i płac, w biurach rachunkowych i biurach porad prawnych), jak również .liczba godzin dydaktycznych: 200 w tym praktyki: brak; liczba semestrów: 2; Grupa docelowa: Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I, II stopień, magisterskie) zainteresowanych problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności tych, którzy w codziennej praktyce stosują prawo pracy: pracodawców, dyrektorów .Studia Podyplomowe - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych.. redaktor: Baran Krzysztof.. Stale jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami, reagując natychmiast na ich potrzeby, informując o nadchodzących ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt