Sprawdzian. imiesłów przymiotnikowy. klasa 7

Pobierz

Przeczytaj podane .Imiesłowy.. Utwórz i zapisz w odpowiedniej formy czasowników: umieć, rozumieć, iść, i włączać.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Znam, rozumiem i stosuję.. Przykłady: "śpiący" - wyraz powstał od czasownika "spać", jest więc imiesłowem przymiotnikowym; podobnie jest z wyrazem "zrobiony" - powstał od czasownika "zrobić .Sprawdzian.. Ten typ tworzy się tylko od czasowników przechodnich, to znaczy takich, które mają stronę bierną.. Imiesłowy - ćwiczenia.. a) Po zakończeniu dyskoteki uczniowie udali się do domów.. Klasa 7 ; Lekcja 19: Siódme - nie kradnij, lecz cytuj!. Klasa 7 | Uczę.plczasowniki imiesłów przymiotnikowy imiesłów przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni marzyć - drzemać - przejść - przebić - lubić - biegać - 3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez przypadki: zaczęto, zużyć, określający, zaklęty, zauważywszy, będąc, zachwycił, brzęczące, oczekiwany,1) OSEDŻOWIE - imiesłów przysłówkowy uprzedni i imiesłów przymiotnikowy czynny 2) IROKEZI - imiesłów przysłówkowy uprzedni 3) NAWAHOWIE - imiesłów przymiotni-kowy bierny 4) PUEBLO - imiesłów przymiotnikowy bierny i imiesłów przysłówkowy współ-czesny 5) SEMINOLE - dwa imiesłowy przymiot-nikowe bierne 43Test zawiera 8 pytań.. Materiały dla wszystkich.. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla kl. VII szkoły podstawowej..

Imiesłów przymiotnikowy.

Uczniu, po tej lekcji dowiesz się: - Czym są imiesłowy; - Na jakie rodzaje się dzielą; - Jak poprawnie stosować je w zdaniach.. Określ, czy czasownik ma aspekt dokonany czy niedokonany i uzupełnij wszystkie możliwe do utworzenia od niego formy imiesłowów.. Od czasownika błyszczeć utwórz pokrewny a. czasownik b. rzeczownik c. imiesłów przymiotnikowy czynny d. imiesłów przysłówkowy współczesny 3.Imiesłowy przymiotnikowe Imiesłowy przysłówkowe Przymiotniki czynne bierne współczesne uprzednie 3.. Zmywając Czynności trwają jednocześnie, więc stosujemy imiesłów przysłówkowy współczesny.SPRAWDZIAN WIADOMO ŚCI ZE SŁOWOTWÓRSTWA Klasa I gimnazjum 1. ; Kiedy mówimy chcesz (ty), chcecie (wy) - też z osobą jest sprawa jasna.. ; Ale kiedy coś robimy, chcąc - to tu nie ma określonej osoby.. Są odmianą czasownika.. Kiedy mówimy chcę (ja chcę), wiadomo, która to osoba.. Na pewno wielokrotnie słyszałeś zdania typu: Idąc do sklepu, słuchałem […]imiesłowy przymiotnikowe bierne W wyrażeniu czytający chłopiec imiesłów odnosi się do wykonawcy czynności ( czytający znaczy: ten, który czyta).. W tym zdaniu imiesłowem jest słowo umyte.. Imiesłów przymiotnikowy.. losy bohaterów, które wzruszają - gra aktorska, która porywa - dekoracje, które zachwycają - dziura, którą ktoś zaszył - przeżycia, których się nie zapomina - 4..

Zeszyt ćwiczeń Gramatyka i stylistyka klasa 7.

Imiesłowy dzielimy na: - imiesłowy przymiotnikowe - imiesłowy przysłówkowe Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na: - czynne - są tworzone od czasowników niedokonanych.. Dlatego imiesłowy zakończone (w zależności od rodzaju gramatycznego) na -ący , -ąca , -ące nazywamy czynnymi.Imiesłowy Przymiotnikowe 1.. Karty zostały opracowane w taki sposób, żeby uczniowie mogli pracować z nimi samodzielnie, wykorzystując podręcznik Między nami.. Materiał okołocyklowy .. Sprawdzian.. Materiał okołocyklowy .. Czym właściwie są imiesłowy?. Cytaty i cytowanie ;Sprawdzian z części mowy i imiesłowów Grupa B .. imię i nazwisko Zadanie 1.. Opowieść o początkach (podręcznik, strona 11) - plik pdf "Mitologia Prasłowian (podręcznik, strona 17) - plik pdfImiesłów przymiotnikowy Rodzaje imiesłowów przymiotnikowych Imiesłów przymiotnikowy bierny Imiesłów przymiotnikowy czynny.. SPRAWDZIAN KL. I - CZASOWNIK, IMIESŁOWY 1.. (3p) im .Imiesłów to nieosobowa forma czasownika, dlatego jeżeli zbadamy, że wyraz pochodzi od tej części mowy, to na pewno jest to imiesłów przymiotnikowy, a nie przymiotnik.. Przekształć każde z podanych wypowiedzeń pojedynczych: - w wypowiedzenie podrzędnie złożone okolicznikowe, - w wypowiedzenie podrzędnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, - w wypowiedzenie współrzędnie złożone..

)czasownik imiesłów sprawdzian klasa 7.pdf (21 KB) Pobierz.

Zestaw zadań można również wykorzystać na zajęciach utrwalających.imiesłowy przymiotnikowe bierne zakończone na -ny lub -ty, np. napisany - 'taki, który ktoś napisał'); zdarty - taki, który ktoś zdarł'; używamy ich po to, aby wskazać cechy osób bądź przedmiotów, które podlegają jakiejś czynności albo mają jakieś właściwości ze względu na to, że coś się zdarzyło.czasowniki imiesłów przymiotnikowy imiesłów przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni marzyć - drzemać - przejść - przebić - lubić - biegać - 3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez przypadki: zaczęto, zużyć, określający, zaklęty, zauważywszy, będąc, zachwycił, brzęczące, oczekiwany,Imiesłów przymiotnikowy czynny - jadący, czyniący Imiesłów przymiotnikowy bierny - uśmiechnięty, zaczęty Imiesłów przysłówkowy współczesny - mówiąc Imiesłów przysłówkowy uprzedni - poznawszy, poszedłszy.. Sprawdza, w jaki sposób uczniowie opanowali umiejętność rozpoznawania imiesłowów, tworzenia ich od bezokoliczników i stosowania w zdaniach.. Są one zakończone na: -ący, -ąca, -ące.Drugim podtypem imiesłowu przymiotnikowego jest imiesłów przymiotnikowy bierny, który odnosi się do podmiotu danej czynności, np. "Dziecko zostało umyte przez mamę"..

imiesłów ... Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy.

Przekształć podane zdania złożone w zdania z imiesłowowym równoważnikiem - to jedno z pytań testu.Sprawdź swoją wiedzę.Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze o tej samej treści, zastępując podkreślone1) Przeczekawszy to imiesłów a) przymiotnikowy bierny b) przysłówkowy uprzedni c) przysłówkowy współczesny d) przymiotnikowy czynny 2) Rozbudzony to imiesłów a) przysłówkowy uprzedni b) przysłówkowy współczesny c) przymiotnikowy czynny d) przymiotnikowy bierny 3) Czytając to imiesłów a) przymiotnikowy czynny b) przysłówkowy uprzedni c) przysłówkowy współczesny d .Jesteś między nami - to zestaw kart pracy przygotowany dla uczniów, którzy mają trudności w nauce języka polskiego.. Krótki sprawdzian wiedzy z imiesłowów.. Zapisz te zdania poprawnie.. (2p) - Wyszedłszy ze szkoły zaczął padać deszcz.. Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesny - Kiedy zmywałem naczynia, myślałem o wakacjach.. Dopisz odpowiednie imiesłowy przymiotnikowe.. Jasiu patrzył na STOJĄCE w wazonie kwiaty.TEST Imiesłowowy równoważnik zdania.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. (Gramatyka i stylistyka) Skopiuj link Skopiowano.. Imiesłowy dzielimy na: przymiotnikowe i przysłówkowe Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na: a) czynne ~ tworzymy je od czasowników niedokonanych ~ wskazują na wykonawcę czynności ~ posiadają zakończenia: - ący - ąca - ące Przykład Nauczyciel pochwalił pięknie CZYTAJĄCEGO ucznia.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Sprawdziany • NOWA ERA • pliki użytkownika malgorzatka17 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Punktacja str. 2.JPG, Punktacja str. 1.JPGSprawdzian.. Uzupełnij tabelę: wyraz podstawowy wyraz pochodny formant przemówić wypiek strzelec nadciśnienie pański samochód 2.. Imiesłów przymiotnikowy.. Drogi Uczniu!. czasownik imieslow sprawdzian klasa 7 .. forma czasownika Imieslowy dzielimy na przymiotnikowe i przyslowkowe Imieslowy przymiotnikowe dzielimy na a czynne tworzymy je od czasownikow.. Ocenianie Sprawdziany.. Imiesłowowy równoważnik zdania.. Sprawdzian.. Utrwalanie wiedzy - ćwiczenia.. Podobnie zrobiwszy, napisawszy, pytając.Imiesłów - forma czasownika.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. ide, idziesz, idzie, idziemy, idziecie, idaZglos blad Jakie wyrazy sposrod podanych sa czasownikami .Imiesłowy to forma nieosobowa czasownika, mająca cechy przymiotnika bądź przysłówka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt