Scenariusz zajęć z wykorzystaniem tik

Pobierz

Układają model i schematu wyrazu fasola.. Piszą litery f w powietrzu, na stolikach, lepią z plasteliny.. Temat: Mój kraj - Polska Cel ogólny: • Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie podstawowych wiadomości na temat swojego kraju - swojej ojczyzny - PolskiKONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I.. Uczestnicy: klasa II SP 3.. Próbują głoskować 5.KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK 1.. W trzeciej edycji międzyszkolnej sieci "Aktywna tablica" w ramach rządowego programu wsparcia w rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Miejskim Ośrodku Edukacji .. Uczeń: wykonuje portret taty, wygłasza wiersz z pamięci, tworzy wyrazy zdrobniałe, umie pisać litery t i T, także w połączeniach z innymi .Scenariusze lekcji.. Na początku uczniowie przypomną zasady pisowni z wybranymi na zajęcia trudnościami ortograficznymi.Poradnik tworzenia konspektów lekcji z OK W tym rozdziale zbieramy doświadczenia własne i innych nauczycieli oraz przedstawiamy wskazówki na temat skutecznego nauczania.. Tre ści z programu edukacji wczesnoszkolnej: pisze tekst z pami ęci; ćwiczenia w mowieZapoznanie z celem lekcji, podanie tematu.. Aktywna Tablica.SCENARIUSZ ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK Temat: Pracujemy ze słownikiem ortograficznym..

Czas trwania zajęć: 45 min.

66) 9.TIK - SCENARIUSZE LEKCJI | Szkoła Podstawowa nr 1 im.. Uczeń: wie, jaki zawód wykonuje jego tata, zna wyrazy rozpoczynające się na literę t, wie, co to jest samogłoska i spółgłoska.. Farmas MonikaSzkoła Podstawowa im.. Uczniowie podczas zajęć utrwalą pisownię wyrazów z "ó" i "u" podczas tworzenia projektu mamy myśli i przeniesienia jej na schemat w wybranym programie.. Temat dnia: Zapach czekolady Tre ści z podstawy programowej: pisze krótkie zdania z pami ęci; wypowiada si ę w formie uporz ądkowanej na temat obejrzanej prezentacji.. Temat o środka pracy: Zaczarowany dom.. oglądowa - pokaz i obserwacja.Sprawdzenie listy obecności Wprowadzenie w temat lekcji i określenie celu lekcji Część główna: Rozwiązanie dwóch testów na Quizizz Ćwiczenie ze słuchania ze zrozumieniem Uzupełnienie tekstu znanej już wcześniej uczniom piosenki i jej zaśpiewanie Ćwiczenie z czytania Rozwiązanie testu na Quizizz ze zrozumienia tekstu ZakończenieKrótki opis ćwiczenia z zastosowaniem TIK.. słowna - rozmowa, opowiadanie.. Informacje wstępne: Szkoła: Szkoła Podstawowa im.. b) Umiejętności.. Zaprezentowanie na tablicy interaktywnej przykładowych zdań z użyciem przymiotnika i przysłówka - określenie przez uczniów miejsca przysłówka w zdaniu względem czasownika..

Temat zajęć: "Bezpieczeństwo w Internecie- netykieta".

Obrońców Westerplatte w Rutkach Nowych Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna, klasa III - edukacja matematyczna Data: 06.03.2019r.. Prowadzący: pedagog szkolny Emilia Palińska, psycholog szkolny Agnieszka Jasek.. Cele ogólne lekcji: • utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki mnożenia;KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK 1.. Poradnik, który powstał w ten sposób, pokazuje, jak opracowywać konspekty lekcji z zastoso - waniem oceniania kształtującego (OK).KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII TIK Klasa I c Wychowawca: Renata Palińska Data: 12.06.2019 r. Temat zajęć: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Obszary z podstawy programowej: - w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,Scenariusz zajęć w klasie pierwszej szkoły podstawowej z wykorzystaniem TIK Nauczyciel prowadzący: mgr Emilia Szyszka Klasa: Ib Data: 11.. 5.Zabawy z tatą 1.. 1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, 2) wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji, 3) czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos tekst, 4) omawia treść przeczytanego tekstu, 5) wyszukuje w tekstach fragmenty określone przez nauczyciela; 6) przepisuje zdanie z tablicy oraz samodzielnie je uzupełnia,Baza konspektów zajęć z wykorzystaniem TIK Stworzone na potrzeby nauczycieli i programu Aktywna Tablica w ramach działań SP nr 2 w Siewierzu Beata Pieprzyk + 48 12mo Edukacja wczesnoszkolna more_vertical Mama - lekcja otwarta w klasie III more_vertical W wiejskiej zagrodzie more_vertical edukacja przyrodnicza kl II more_verticalPRZEBIEG ZAJĘĆ: 1.Dzieci omawiają treść filmiku i ustalają o czym będą zajęcia ( litera f)..

Cele operacyjne: Na poziomie wiadomości uczeń:Scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK; Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Uczestnicy: klasa III SP, dzieci w wieku 8-9 lat 3.. Wymagania w zakresie TIK: komputer z dostępem do internetuPodczas przeprowadzania zajęć rewalidacji z wykorzystaniem narzędzi TIK nauczyciel zwrócił uwagę na większą aktywizację, chęć i motywację pracy u ucznia.. Nauczyciel prowadzący: Sylwia Grabarz Cele operacyjne lekcji: Uczeń: -odróżnia złamanie, zwichnięcie i skręcenie, -określa rodzaje złamań -unieruchamia uszkodzoną kończynę.Scenariusz zaj ęć otwartych dla klasy I z wykorzystaniem TIK w edukacji.. TEMAT ZAJĘĆ: Jestem Polką i Polakiem CELE OGÓLNE: - Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi.Scenariusz zajęć TUS z wykorzystaniem TIK.. KEN w Dębnie Strona główna / Dla Uczniów i Rodziców / TIK TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE SCENARIUSZE LEKCJI Scenariusz lekcji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem TIK.docx Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK.docxSCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM "TIK" PRZEDMIOT: edukacja wczesnoszkolna PROWADZĄCA: Aleksandra Rybka Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 KLASA: I CZAS TRWANIA: 45 min..

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna Temat zajęć: Tabliczka mnożenia - gry i zabawy matematyczne.

Cele szczegółowe:Scenariusz lekcji metodą aktywizującą z wykorzystaniem TIK przygotowany przez nauczyciela uczestniczącego w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" Autor:Elżbieta yczkowskaScenariusz lekcji z języka polskiego dla klasy trzeciej (Młoda Polska) z wykorzystaniem TIK Temat: Malarska synteza polskich losów - Jacek Malczewski "Melancholia" czas trwania: 45 minut Cele zajęć: -poznanie twórczości artysty młodopolskiego - Jacka Malczewskiego - pokazanie wpływu haseł epoki na twórczość artystyScenariusz lekcji edukacji dla bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzi TIK Klasa 8 a Temat: Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach.. II.Konspekt zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK Temat zajęć: Terapia koordynacji wzrokowo-ruchowej Data: 25.04.2018 r. Czas trwania: 60 min.. 9 czerwca 2022 Autor: Administrator SPK.. Prezentacja kolejnych przysłówków, zdefiniowanie przez uczniów zasady gramatycznej ich tworzenia.. O programie; Dla rodziców; Ulubiona książka- prace plastyczne uczniów; Ulubiona książka- prezentacje uczniów; Laboratoria przyszłości.. Wsparcie finansowe dla szkoły; Sprzęt zakupiony w ramach programu do końca 2021r.SCENARIUSZ LEKCJI WF Z WYKORZYSTANIEM TIK Tematyka zajęć: "Aktywny i zdrowy ruch" Klasa VIII a 1.Cel główny: Wzrost motywacji wewnętrznej uczniów do podejmowania zdrowego i aktywnego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.. Nauczyciel prowadzący: mgr Renata Sujata.. Metody: elementy Metody Krakowskiej, narzędzia TIK.. liczy wyrazy w zdaniu.. Podają przykłady wyrazów z głoską "f" w nagłosie.. dziecko zdolne układa z rozsypanki literowej wyrazy.. Polecenie do ćwiczenia dla uczniów.. św. Jana Pawła II w Stryszowie - Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK na lekcji historii Start Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK na lekcji historii Kamila Bilska-Paździora Scenariusze Odsłony: 1916 Scenariusz lekcji historii w klasie VII z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (interaktywnej) Zjednoczenie Niemiecuczestniczy w zabawie ruchowej przy muzyce "Znajdź literki".. Cel główny: poznanie budowy słownika ortograficznego i multimedialnego słownika ortograficznego, a także nabycie umiejętności korzystania z nich.. SIEĆ TIK "Aktywna Tablica" edycja 3.. Takie zajęcia są dla dziecka atrakcyjną formą pracy, co wpływa na ich efektywność.. zaznacza w tekście literkę "k, K".. Prezentacja litery "f,F".. Scenariusze lekcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt