Uzupełnij dialog używając podanych wyrazów how you be

Pobierz

Na następnej lekcji zajmiemy się powtórzeniem gramatyki, która pojawiła się w rozdziale 6.. Układ wydalniczy Uzupełnij tabelę, Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przepisz zdania do zeszytu.. Siedziba króla przebudowana przez włoskich architektów w _____6 I've got a lot of apples.. ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj.Uzupełnij zdania, używając odpowiednich wyrazów z ramki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Zakreśl Yes lub No.. Zanim przystąpisz do rozwiązania zad.. VANDAL .. 2 Uzupełnij wyrazy w poniższych zdaniach.. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.Dokonaj analizy słowotwórczej wyrazu Pączuszek.. Question from @Tecza12 - Liceum/Technikum - Polski3 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi.. Tworzy pytania pośrednieZespół Placówek Oświatowych.. Stefana Żeromskiego.. STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH.. (0-4) płuca, oczyszcza krew, nadmiar wody, mocz.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. 2011-03-25 14:51:58 Angielski uzupełnij dialog zwrotami z ramki .. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Publiczna Szkoła Podstawowa im.. litery a-f.No.. …Zadanie: błagam o pomoc zad 1 uzupełnij rady do podanych sytuacji, używając should shouldn quot t oraz czasowników podanych change, start, go, ask Rozwiązanie: zad 1 1 ted has an important test next week he should start revising ted ma ważny test wZadanie: uzupełni dialog,używając wyrazów z ramki time,lunch,left,have,is,like,pass what do you want for today there Rozwiązanie: what do you want for lunch today is there any cheese no, but there is some ham i do not3 Short Test A Unit 1 Lesson 3 Short Test B Unit 1 Lesson 3 1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów..

Uzupełnij dialog, używając podanych wyrazów.

Zdania twierdzące z konstrukcją be going to tworzymy według następującego wzoru: be going to + właściwy czasownik.5 Poniższe zdania uzupełnij odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach, używając.. :3 Każde słówko z każdym zdaniem, czyli np jedno zdanie z must, jedno z mustn't i tak z wszystkimi :3 Dam naj :pUzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika TO BE.. 1 People from Wales are _ e _ _ _.uzupełnić dialog używając słów podanych w tabelce.. Repetytorium.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Przekształca zdania na mowę zależną, używając podanych początków zdań.. 1. do r 2. s p a nt 3. te r 4. po e of r 5. pa r 6. mu an 1. p ce of er 2. te r 3. mu an 4. tr r 5. p er 6. s p as t 2 Ułóż wyrazy w kolejności, tak aby powstały poprawne zdania.. N Nastaw się na wysłuchanie dialogu z określonego obszaru leksykalnego z .. i Przedszkole w Kurozwękach.. Wpisz w każdą lukę 1-3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 4 Napisz dialog, w którym przedstawisz twojemuNapisz zdania z must, mustn't , have to, don't have to .. Przekształca zdania w mowie zależnej na zdania w mowie niezależnej, cytując dosłownie wypowiedzi poszczególnych osób..

Napisz dialog, używając podanych wyrazów.

Uzupełnij zdania, korzystając z podanych wyrazów.. 5 A piece of kitchen equipment which keeps food fresh is a i g.Napisz dialog używając podanych wyrazów what are you doing on friday 6 maja 2021 05:34 Wypracowania Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast- jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. ___ / 5 3 Dopasuj rodzaj tekstów do podanych przykładów.Frankie: 5 to meet you too Stella.. N Przypomnij sobie liczebniki główne, które są często sprawdzane w tego typu ćwiczeniach.. Wpisz właściwą literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością .. 2 Uzupełnij dialog.NOGÓLNE Zapoznaj się z informacją w podanej notatce.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. 2012-09-27 19:33:01 uzupełni dialog osobami a i b 2010-05-31 17:13:03Uzupełnij dialog, używając podanych wyrazów?. Uzupełnij zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach oraz should lub shouldn't.. Question from @Aleksandra11403 - Szkoła podstawowa - Polski1.Uzupełnij tekst, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie: artyści, dwa tysiące, dwór, dworze, hetman, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, muzyki, stylu W XVI wieku w Polsce ważnym miejscem był _____ królewski..

3 Uzupełnij dialog, używając podanych zdań.

do rozprawek na temat zdrowia?WAŻNE.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 2009-09-19 12:39:08 Przepisz zdania po angielsku używając skróconych form czasownika .. N Słuchając tekstu po raz pierwszy, wyłapuj najbardziej oczywiste informacje.Na koniec zostało nam do zrobienia zadanie 3.. She (1)Uzupełnij zdania, używając właściwej formy konstrukcji going to.. Spójrz na obrazki i przeczytaj zdania.. Zad.4 - w zeszycie uzupełnij zdania czasownikami: was, wasn't, were, lub weren't.Znacie jakieś utwory, książki, lektury itd.. 1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów.. 4, przypomnij sobie zastosowanie czasownika to be w czasie Past simple w zdaniach oznajmujących i przeczących.. Zawsze możesz zajrzeć do podręcznika, jeśli będziesz miał kłopot z samodzielnym wykonaniem zadania.. Przyszedł czas na gramatykę.. 4.używając wyrażeń: Could you tell me, Zakreśla słowa, które prawidłowo uzupełniają zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt