Wawel sprawozdanie finansowe 2009

Pobierz

Strona 6 z 48 3.. Szczegółowe pozycje raportów finansowych wraz z pozytywnymi i negatywnymi tendencjami zmian.. 2009 (gru 09) 2010 (gru 10) 2011 (gru 11) 2012 (gru 12) 2013 (gru 13) 2014 .. Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie .1 Wawel S.A. 1 Skrócone sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.. 2 Wawel S.A. 2 I.. Spółka.. Zamawiane sprawozdania finansowe są fotokopiami w jakości pozwalającej na przeglądanie ich za pomocą komputera, ale nie .Zarząd Wawel S.A. przedstawia w myśl zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, treść przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za .Wawel SA - Notowania i wskaźniki finansowe Poproś o nową analizę Obserwuj tę spółkę Odwiedź stronę www WWL 488,00 (-0,41%) Krakowska fabryka słodyczy produkująca m.in. czekolady, bombonierki, wafle, batony i karmelki.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik sprawozdanie finansowe wawel 2009.xlsx na koncie użytkownika Sylwek930 • folder Analiza finansowa - cz II • Data dodania: 27 sty 2015.. Akcje na giełdzie Raporty..

Wawel S.A. 3 Sprawozdanie finansowe za 2009 rok.

Specjalizujemy się w produkcji wyrobów czekoladowych, gala-Wawel SA Adres ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 KrakówTelefon +48 12 Fax Adres www E-mail Prezes Orłowski Dariusz NIP Regon .2 days agoWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UL. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO 5 / VII P, 30102 KRAKÓW, Numer KRS , NIP: , REGON: 35713807000000 .. Zarząd; Akcjonariusze; Walne zgromadzenia akcjonariuszy; .. Szczegółowe pozycje raportów finansowych wraz z pozytywnymi i negatywnymi tendencjami zmian.. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.analiza finansowa.. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.. WAWEL - IMOS INTERNATIONAL Spółka Akcyjna.. 1.8 Emitent nie poł ączył si ę w okresie sprawozdawczym z innym podmiotem.. sprawozdania skonsolidowanego.. Spółka.. Firma szczyci się tradycjami sięgającymi końca XIX wieku, a od 1998 r. akcje spółki notowane są na polskiej GPW.Sprawozdanie finansowe za 2010 rok sporządzone zgodnie z .. Wawel S.A. 432009 rok tys złPozycja: Kraj Eksport RazemPrzychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 294 000 19 333 313 333Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 166 272 10 814 177 086Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 127 729 8 518 136 247Wydatki inwestycyjne nie są alokowane do segmentów wg rynków .Sprawozdanie finansowe za 2010 rok sporządzone zgodnie z ..

...Giełda WAWEL SA: sprawozdanie finansowe.

Wawel S.A. 22SPRAWOZDANIE ZE .. zacjiwyceny na kapitał zapasowy 0 0Na 31 grudnia 2010 7 499 18 146 194 988 -762 145 806 49 943 220 633Na 1 stycznia 2009 7 499 18 146 145 193 -799 118 488 27 504 170 838Zwiększenia 42 353 0 10 302 32 051 42 353-wynik okresu .Sprawozdanie na temat informacji niefi nansowych 2017 › Obszar Zarządczy (G) 6 G.1 OPIS MODELU BIZNESOWEGO I STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU O Wawel S.A. Wawel S.A. jest ukochaną marką Polaków i jedną z najstarszych fi rm produkujących słodycze w Polsce.. podstawowe informacje.. ul. Władysława Warneńczyka 14 30-520 Kraków, tel.. Zawierają: bilans, rachunek wyników, cash flow (przepływy), zestawienie zmian w kapitale.. Na 1 stycznia 2019 7 499 18 146 (1 370) 568 140 748 77 075 670 238 - wynik netto 0 0 0 0 0 .Rachunek zysków i strat spółki WAWEL SA (WWL).. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.. Strona 1 z 52 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości FinansowejSprawozdania finansowe WAWEL - IMOS INTERNATIONAL Spółka Akcyjna za lata 2011,2010,2009,2008,2007,2006 opublikowane w Monitorze Polskim B. Zawierają bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów.. (+48 12) 254-21-10 fax (+48 12) 254-21-12 .. 2019 Wawel, Wszystkie prawa zastrzeżone.Bilans spółki WAWEL SA (WWL)..

Zarząd; Akcjonariusze; ... Informacje finansowe.

WAWEL SA (WWL) + obserwuj.. Roczne sprawozdania finansowe 21 Opinie biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego 21 Uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego 21 .. 22.06.2009.. 1.9 Zało żenie o kontynuowaniu działalno ści gospodarczej przez Spółk ę Sprawozdanie finansowe zostało sporz ądzone przy zało żeniu kontynuowania działalno ści przez Wawel S.A.Sprawozdanie finansowe 1kw2022.pdf [642.5 kB] Spinning.. Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U .Plik sprawozdanie finansowe wawel 2009 na koncie użytkownika Sylwek930 • folder Wykłady • Data dodania: 27 sty 2015. od którego produktu zacząć?. 2009 (gru 09) 2010 (gru 10) 2011 (gru 11) 2012 (gru 12) .7 days agoZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "WAWEL" .. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie finansowe za 3 kw 2020.pdf [604.6 kB] Raport półroczny 2020.zip [1.2 MB] Sprawozdanie finansowe za 1 kw 2020.pdf [1.1 MB] Spinning..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt