Dziedziczenie płci u człowieka prezentacja

Pobierz

Dziedziczenie grup krwi.. Cechy sprzężone z płcią, np. ślepota barw i hemofilia, są warunkowane przez allele recesywne genów położonych na chromosomie X.Porównanie dziedziczenia płci u człowieka z innymi systemami występującymi u różnych organizmów 1) muszka owocowa, ssaki, rośliny dwupienne - tak jak u człowieka • XX - samica • XY - samiec - heterogameta męska 2) większośd motyli, częśd ryb, płazy, gady , ptaki • XY - samica - heterogameta żeoska • XX - samiec 3 .1.. Jeden allel otrzymujemy od matki, drugi od ojca, determinują oni w ten sposób grupę krwi swojego potomstwa.. Temat: Oddziaływania antagonistyczne w .Autosomy - wszystkie chromosomy kariotypu, z wyjątkiem allosomów (chromosomów płci).Odpowiadają za dziedziczenie wszystkich cech z wyjątkiem cech sprzężonych z płcią.. W komórkach ciała człowieka występuje 46 chromosomów w tym 23 chromosomy zostały odziedziczone po ojcu, a 23 po matce.. Ponieważ mężczyzna produkuje 50% plemników wyposażonych w chromosom X i 50% plemników wyposażonych w chromosom Y, prawdopodobieństwo urodzenia chłopca lub dziewczynki wynosi również 50% .Dziedziczenie płci u człowieka.. Dziedziczenie płci u człowieka Płeć KomórkaPłeć człowieka determinowana jest obecnością chromosomów płci: u kobiet - dwóch chromosomów X, u mężczyzn - jednego chromosomu X i jednego chromosomu Y..

O płci człowieka decyduje para chromosomów płci X i Y.

Prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z tą przypadłością wzrasta wraz z wiekiem matki (diagnozowanie zespołu Downa u dzieci).Osoby z zespołem Downa dysponują mniejszymi zdolnościami intelektualnymi .. Chromosomy Y X W chromosomie Y zindetyfikowano około 80 genów.. Pozostałe chromosomy to chromosomy autosomalne.. Dziedziczenie w układu Rh jest nieco prostsze w związku z tym, że istnieją jedynie dwie możliwości: możemy mieć albo dodatni, albo ujemny czynnik Rh.. Prezentacja na temat cech populacji .. U człowieka występują 22 pary chromosomów autosomalnych i jedna para chromosomów płci, która odpowiada za determinację płci.. Zostały one przekazane w komórkach rozrodczych.. 45, X -Zespół Turnera , monosomiachromosomu X, bezpłodna kobieta o niskim wzroście 47,XXY -Zespół Klinefeltera , bezpłodny męŜczyzna 47, XXX -trisomiachromosomu X, niekiedy upośledzenie umysłowe 47, XYY -męŜczyzna z dodatkowym chromosomem Y, wysoki wzrost, skłonność do agresjiXr Xr ?. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.. Różnice między krwią różnych grup sprowadzają się do obecności lub nieobecności w erytrocytach pewnych .Dziedziczenie grupy krwi i czynnika Rh przebiega według ściśle określonych zasad.. Lekcja 16.. U kobiet są to dwa chromosomy XX, u mężczyzn jeden X a drugi Y..

Za płeć człowieka odpowiedzialne są chromosomy płci.

U organizmów diploidalnych autosomy występują w parach (chromosomy homologiczne), u poliploidalnych jest ich odpowiednio więcej.. Poniżej znajdziesz grafikę pokazującą schemat dziedziczenia grup krwi przez dzieci rodziców, którzy mają grupę krwi A, B, AB lub 0.. W chromosomie X dotychczas zidentyfikowano 1100 genów, w chromosomie Y około 80 genów.#KOREPETYCJEzBIOLOGII #248 dziedziczenie grupy krwi u człowieka***Kanał poświęcony korepetycjom z Biologii.Prezentowana wiedza pochodzi zarówno z liter.Cechy sprzężone z płcią.. Wskaż różnicę pomiędzy autosomami oraz chromosomami płci (str. 14) .. Dziedziczenie sprzężone z płcią.. Określa się ten proces, jako kodominację.. Dziedziczenie następuje w momencie łączenia się rodzicielskich gamet i powstawania zygoty u organizmów rozmnażających się płciowo oraz w czasie podziału rodzicielskiej komórki lub fragmentu ciała, którego następstwem jest powstanie nowego osobnika u organizmów rozmnażających się bezpłciowo.Płeć osobnika determinuje ich obecność lub ich liczba w stosunku do liczby autosomów.. Uwarunkowania genetyczne grup krwi b. Przykłady dziedziczenia grup krwi 3) Wnioski 1) Wstęp a.. Geny za nie odpowiadające zlokalizowane są na autosomach, a ujawnienie się danej cechy zależy od czynników wynikających z przynależności do danej płci.Zespół Downa..

Hemofilia i daltonizm to choroby człowieka należą do cech sprzężonych z płcią.

Grupy krwi 2) Dziedziczenie grup krwi a.. Są one warunkowane allelami recesywnymi genów, które zlokalizowane są w chromosomie X. Loci genów odpowiedzialnych za powstawanie tych cech znajdują się na chromosomie X, dlatego mężczyźni są chorzy znacznie częściej.PLAN PRACY Temat: Dziedziczenie grup krwi u człowieka 1) Wstęp a.. Wśród 46 chromosomów 44 to autosomy, czyli takie, które nie decydują o płci tylko o cechach fizycznych i umysłowych, natomiast 2 .Chromosomopatie u człowieka.. Wśród 46 chromosomów 44 to autosomy, czyli takie, które nie decydują o płci tylko o cechach fizycznych i umysłowych, natomiast 2 chromosomy związane są z płciąPewne cechy człowieka zależą od pojedynczych genów dominujących, których dziedziczenie łatwo prześledzić w rodzinie ze względu na czytelny obraz fenotypowy, np.: zdolność do zwijania języka w rurkę, wygięcie kciuka poza linię prostą, wolny płatek ucha, "ząbek" utworzony przez włosy na środku czoła, piwne (brązowe) oczy.Z kolei ostatnia para chromosomów nazywana jest chromosomami płci, gdyż to właśnie od niej zależy jaką płeć ma dany organizm.. XR Xr Xr Y fenotypy sprzeczne z prawami Mendla Dowód teorii chromosomowej Determinacja płci u Drosophila przez liczbę chromosomów X 1 X - samiec (XY, X0, XYY etc.) 2 X - samica (XX, XXY, XXYY etc) Dlaczego ten eksperyment jest przekonujący?.

Dokładniej, dziedziczenie płci uwarunkowane je Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie Zakres podstawowy.

Po gimnazjumKartkówka "Dziedziczenie płci u człowieka", plik: kartkowka-dziedziczenie-plci-u-czlowieka.pdf (application/pdf) Puls życiaU człowieka jedna z 23 par chromosomów to chromosomy płci (kobiety - 2 chromosomy X, mężczyźni - chromosom X i Y).. cecha recesywna sprzężona z płcią Genetyka człowieka Dziedziczenie koloru oczu .Dziedziczenie odbywa się według prawa Mendla, czyli reguły przekazywania cech dziedzicznych.. W komórkach ciała człowieka występuje 46 chromosomów w tym 23 chromosomy zostały odziedziczone po ojcu, a 23 po matce.. Lekcja live z biologii o 18:00 transmitowana na żywo dla uczniów szkół podstawowych.. Dodatni czynnik Rh jest cechą dominującą w stosunku do ujemnego.. Para XX warunkuje płć żeńską, a para XY warunkuje płć męską.. Oprócz cech sprzężonych z płcią, są też tzw. cechy związane z płcią.. Heterozygota posiada jednocześnie cechy obu alleli rodziców.. Zostały one przekazane w komórkach rozrodczych.. Myślą o tym, czy będzie miało predyspozycje na przykład do uprawiania sportu czy muzykowania.Dziedziczenie płci u człowieka.. W kariotypie człowieka znajdują się 23 pary chromosomów.Dziedziczenie wybranych cech u człowieka W czasie ciąży wielu rodziców zastanawia się, jak będzie wyglądało ich dziecko: jaki będzie miało kolor oczu, włosów, płeć.. Nie jest chorobą, lecz zespołem wad wrodzonych, wynikającym z obecności dodatkowego chromosomu 21.Dzieci z zespołem Downa przychodzą na świat raz na urodzeń.. Najprościej oszacować jest czynnik Rh u dziecka rodziców, którzy oboje są Rh-ujemni - ich potomek również będzie Rh-.Opisz budowę chromosomu (chromatydy, centromer) oraz podaj liczbę chromosomów komórek człowieka (str. 15) 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt