Indeks sprawności fizycznej zuchory wytrzymałość

Pobierz

Liczymy liczbę klaśnięć.. Polityka.. Skoczność.. OcenaSprawdzianem aktualnego stanu sprawności ogólnej są testy analityczne, mierzące poziom poszczególnych cech motorycznych.Poziom sprawności zależy od wieku.Poniższy Test Sprawności Fizycznej został opracowany przez dr Krzysztof Zuchorę z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.. Imię: Nazwisko: Płeć: ŻeńskaMęska.Test Zuchory - opis Test opracowany przez dr K. Zuchorę pozwala w prosty sposób ocenić poziom 6 cech motorycznych (szybkość, skoczność, siła ramion, gibkość, siła mięśni brzucha oraz wytrzymałość).. Poczytajcie o teście sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory.I ndeks sprawności fizycznej Zuchory to test, który z założenia ma być sprawdzianem ogólnej kondycji zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt.. ewaluacji cech psychomotorycznych.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. INDEKS SPRAWNOŠCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Sila ramion.. Wytrzymałość.. Ćwiczenia wybrano tak, aby mogły być wykonane w każdych warunkach i przez wszystkich.. dražka lub galezi, tak aby swobodnie zwisnaé.. Ma bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych popularnych na całym świecie.Indeks Sprawności Fizycznej jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci.. 1000 m dostateczny 2 pkt 6 min.. 2000 mIndeks sprawności fizycznej przystosowany na potrzeby ZSEiS PRÓBA 1 - SZYBKOŚĆ Szybki bieg w miejscu przez 10 sekund - wysoko unosić kolana i klaskać pod unies ..

Próby sprawnościowe Indeksu Sprawności Fizycznej K. Zuchory: Szybkość.

Prawa autorskie S.P.. Ale przez 10 sekund 3 pkt - zawiśnij na jednej ręce, wytrzymaj 3 sekundy 4 pkt - jw.. Gibkość Wytrzymałość Siła mm brzucha Suma pkt .. wykonania: Minimalny sekund Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny obiet 20 25 30 35 20 25 30 35 40 Ocena .. WYTRZYMAŁOŚĆ - BIEG WAHADŁOWY Zawodnicy rozpoczynają .INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumiemy zdolności motoryczne (siła, szybkość, wytrzymałość .Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną.. Mogą go stosować dzieci, jak .. Wytrzymałość Dziewczęta Chłopcy Punkty 1 min.. z .INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY: -Szybkość: szybki bieg w miejscu przez 10 s. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze.. Tabele podajq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. Pozwala on ocenić poziom sprawności fizycznej wszystkich członków rodziny, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.. Więcej informacji.. Siła ramion.. Zarejestrowany: 2008-09-28 Posty: 5 WWW.. objętych Indeksem.. EWALUACJA "INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ" dr Krzysztofa Zuchory.. Nie dotykaj podtoža nogami.Indeks Zuchory..

Wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość, siłę i gibkość.

Powtórzono wszystkie próby w klasach, które były objęte badaniem w roku poprzednim (poprzednio kl. .. WYTRZYMAŁOŚĆ .INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Test Zuchory , który sprawdza ogólną sprawność fizyczną.. marzec 2002.. Poszczególne próby testu zostały tak dobrane aby można było je wykonać w każdych warunkach, bez użycia skomplikowanej aparatury pomiarowej.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Imię i Nazwisko:……………………………………………., Klasa:………………………… Rocznik: ………………………… WYNIKI KOLEJNYCH SPRAWDZIANÓW Data badania sprawności fizycznej Szybkość Skoczność *Siła ramion Gibkość Wytrzymałość Siła mm.. -Skoczność: skok w dal z miejsca.. Za wyborem tego testu przemawia wiele pozytywnych cech.Indeks sprawności fizycznej ZUCHORY Test opracowany przez dr K. Zuchorę pozwala w prosty sposób ocenić poziom cech motorycznych takich jak (szybkość, skoczność, siła ramion, gibkość, siła mięśni brzucha oraz wytrzymałość).Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory.. Kluczową sprawą w przeprowadzeniu podobnego testu lub sprawdzianu jest odpowiednie .TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY.. Każda .INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY .. Przeprowadzono w miesiącu marcu 2002 roku w celu dokonania ..

Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.

Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.. Gibkość.. Pozioms rawnošci od 6 do 2E roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny 6 lat 201 pkt - zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj 3 sekundy 2 pkt - jw.. brzucha Suma pkt.. Siła mięśni brzucha.Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu .. Wytrzymałość - Bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu, bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.. Ale przez 10 sekund MOCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZA POMOCĄ TESTU K. ZUCHORY Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności motorycznych, motywacji, siły woli itp. Jest to właściwość bardzo indywidualna, która sięWymienia kryteria oceny siły i gibkości w odniesieniu do wybranej próby testowej.. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego .Wytrzymałość (Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory) Test wyciskania na ławce Test Coopera Próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu..

Składa się z sześciu prób, które sprawdzają: szybkość, skoczność, siłę ramion, gibkość, siłę mięśni brzucha, wytrzymałość.

Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna.. Demonstruje ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne, rozwijające zdolności koordynacyjne.. Podane w Indeksie próby: szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości, wytrzymałości i siły mięśni brzucha, są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu, a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny.Ma bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych popularnych na całym świecie.. Obecnie jest szeroko stosowany do badania wytrzymałości przede wszystkim sportowców.Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy Coopera Szybkość - bieg na 50m Wytrzymałość chłopcy bieg na 800 dziewczynki bieg na 600 Gibkość - skłon w przód (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej lub Indeks Sprawności Fizycznej wg Zuchory)Jun 2, 2020Ocena sprawności dla uczniów Indeks Sprawności Fizycznej jest pomyślany tak, aby każdy mógł ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej, bez względu na wiek i płeć.. Podane w Indeksie próby: szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości, wytrzymałości i siły mięśni brzucha, są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu, a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt