Wniosek do szkoły ponadpodstawowej 2021

Pobierz

DANE OSOBOWE KANDYDATA imię drugie .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych .Jak uzupełnić wniosek do szkół ponadpodstawowych.. * - w przypadku składania wniosku o przyjęcie do większej liczby szkół proszę o wskazanie kolejności wyboru szkół w porządkuWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 Identyfikator wniosku POWIAT GIŻYCKI Dane osobowe kandydata PESEL (wypełniane, gdy brak nr PESEL) Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości Imię Drugie imię (jeżeli posiada) Nazwisko Tel.. W terminie od 15 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00 wypełnisz podanie (na stronie www.. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolęWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.Uprzejmie proszę o przyjęcie …………………………………………………………… do klasy pierwszej szkoły (nazwisko i imię kandydata) ponadpodstawowej w roku szkolnym 2021/2022..

do 26 lipca 2021r.Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadpodstawowej.

Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale/grupie rekrutacyjnej, który został umieszczony na liście preferencji.. Jacka Kaczmarskiego, ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek..

2020/2021 Ubiegam się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej I Liceum Ogólnokształcącego im.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej Technikum Nr 1 5 - LETNIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 - LETNIE Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 3- LETNIE Technik logistyk dietetyczne Operator obrabiarek skrawającychod 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00: uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje 22 lipca 2021 r.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej Technikum Nr 1 5 - LETNIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 - LETNIE Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 3- LETNIE Technik logistyk wizażu i stylizacji - nowość Operator obrabiarek skrawających2) od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.. naboru- ), wydrukujesz je, podpiszesz wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi i złożysz je w szkole pierwszego wyboru.Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych..

Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w tabeli I. niniejszego wniosku do szkoły tabela III.

kontaktowy jee li posiada**17 maja - 21 czerwca 2021 do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie , wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać elektronicznie, do godz. 15.00- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;"Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej .WNIOSEK O PRZYJĘIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ rok szk.. Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w tabeli I. niniejszego wniosku do szkoły tabela III.. SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 .. w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie w roku szkolnym 2021/2022.. You're signed out.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021r..

2020/2021 Ubiegam się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Technikum Hotelarsko - Gastronomicznego, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek.

Na złożenie wniosku większość kandydatów ma czas do 21 czerwca, do godz. 15.00.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Udział w elektronicznej rekrutacji możliwy jest jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodzica wniosek zostanie złożony w szkole ponadpodstawowej I wyboru lub zostanie załączony w formie skanu w elektronicznym systemie rekrutacji.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których .obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektorów szkół, do których kierowany jest niniejszy wniosek.. W trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej niezbędne będą następujące dokumenty: Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - w nim uczeń zamieszcza nazwy placówek, do których aplikuje; Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;W roku 2021 składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 17 maja.. Kandydat będzie zakwalifikowanyNajważniejsze informacje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt