Plan rozwoju zawodowego logopedy na nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Październik 2017r.. §8 ust.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .1 Pozna ń 14.09.2009 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imi ę i nazwisko: Barbara Nowak - Bary ś Wykształcenie:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. S. Wyspiańskiego w Waganowicach PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: ZAJMOWANE STANOWISKO: STATUS ZAWODOWY: CEL OGÓLNY STAŻU: Ilona Rozpara Logopeda w Zespole Szkół im.. 10.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego a) Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

09.2017r.plan-rozwoju-zawodowego-na-stopien-nauczyciela-dyplomowanego-logopedy.

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego .3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz pisemne sprawozdanie z realizacji wybranych zadań, Wykształcenie: Filologia romańska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Bardziej szczegółowoPlan rozwoju zawodowego; Ocena pracy logopedy; Postępowanie egzaminacyjne - awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego; W raporcie znajdziesz m.in.: Od 1 września 2018 r. obowiązuje nowa procedura awansu zawodowego, która dotyczy wszystkich nauczycieli uprawnionych do realizowania stażu i ubiegania się o .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię, nazwisko: Iwona Kruz Zajmowane stanowisko: logopeda, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr..

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr KINGA RADLIŃSKA.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .-Przygotowywanie dokumentacji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019 r. Zakończenie stażu: 31.05.2022 r. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 26 LIPCA 2018r.Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. UNICEF w Zielonej Górze Czas stażu: 01.09.2009 31.05.2012 Posiadany .. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. -Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. -Opracowanie narzędzi badawczych oraz wykonanie arkuszy kalkulacyjnych.. Żywiec.. Podczas trwania stażu pracowałam zarówno jako nauczyciel wychowania .1 Zespół Szkół im..

Realizacja zajęć logopedycznych z uczniami.

Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Cały okres stażu Według harmonogramu szkoleń Notatki, kserokopie Zaświadczenie 2.. Realizacja zadań i czynności związanych z pracą logopedy, zgodnie z planem pracy logopedy na rok szkolny 2019/2020 odpowiednio do potrzeb szkoły.. Pracuję jako nauczyciel 11 rok, natomiast w obecnej placówce - 9 rok.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Przedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu .plan-rozwoju-zawodowego-na-stopien-nauczyciela-dyplomowanego-logopedy.. Konsultacje dla rodziców.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Marzeny Gębusia LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR4 W BARLINKU CZAS TRWANIA STAŻU: 01.. Skierniewice .. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U .Tagi: awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, awans zawodowy nauczycieli, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel mianowany, plan rozwoju zawodowego..

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie .awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Publikacja zawiera plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - logopedy, pracującego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. Stanowisko: nauczyciel języka francuskiego.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego Plan Rozwoju Zawodowego Logopedy - Mianowanie.. 2013 WYMAGANIE § 8 ust.. -Wykorzystywanie telewizora z nakładką multimedialną do aktywizacji dzieci: zabawy, quizy, plansze, filmy edukacyjne.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy: Opiekun stażu: Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.Tagi: awans zawodowy, awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, awans zawodowy nauczycieli, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel mianowany, plan rozwoju nauczyciela mianowanego, plan rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. - opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.. Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w przedszkolu.. Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.. Nauczyciel, który we wrześniu 2021r.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego logopeda.. (2 lata i 9 miesięcy) Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o .Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2020.. Studium Pedagogiczno-Psychologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiegonauczyciela.. otwarcie stażu Opracowanie planu rozwoju zawodowego Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowegoOpublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".. S. Wyspiańskiego w Waganowicach nauczyciel mianowany uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Waganowice, dnia r.4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt