Przyjrzyj się zdjęciom napisz zdania używając poprawnej formy czasowników

Pobierz

Przyjrzyj się ilustracjom do komiksów i dopasuj do podanych nazw komiksów w zadaniu 1 na stronie 58 w podręczniku i zapisz odpowiedzi w zeszycie, a następnie sprawdź rozwiązanie w linku:Present Simple - to be - zdania twierdzące, przeczące i pytania.. Czy rozpoznajesz tych znanych ludzi?. Ułóż jak najwięcej wyrazów korzystając z liter w wyrazie FILHARMONIA 6. Przyjrzyj się obrazkom.. Pierwsza rzecz, jaką musimy zapamiętać na temat .Podręcznik ćw.2 s.92 Napisz zadania używając czasowników w nawiasie w formie czasu past simple ( dodajemy końcówkę -ed).. 2014-01-11 17:40:34Kształtowanie umiejętności wyrażania swojego zdania nt. filmu, komiksu, książki itp. Utrwalenie odmiany i znaczenia czasowników finden oraz mögen.. Prosi uczniów, aby ułożyli po jednym zdaniu, używając czasownika z tablicy oraz z załącznika (czynności wykonywane przez sówkę).. Czy te postacie są prawdziwe?. - 18499942Ułóż zdanie z wyrazem z ramki, który określa czynność.. C Dziękuję!. 2.You can turn… .I.. UZUPEŁNIJ ZDANIA UŻYWAJĄC FORMY TWIERDZĄCEJ LUB PRZECZĄCEJ CZASU PRESENT CONTINOUS CZASOWNIKÓW PODANYCH W NAWIASACH: 1.Agnes…….. (cook) dinner for us.Natomiast w drugiej części zdania użyjemy would i czasownika w formie podstawowej (występuje to w drugiej części zdania w 2. trybie warunkowym).. 2 Posłuchaj i przeczytaj.. 2012-02-07 16:03:23 Napisz podane zdania w formie przeczącej angielski?.

Pamiętaj o zastosowaniu poprawnej formy czasowników.

Zapisz je w zeszycie (1a,2b itp.)( Imię i nazwisko ) Sprawdzian wiadomości o czasowniku w klasie VI, wariant A 1.W podanych zdaniach podkreśl czasowniki.. I was - ja byłem/byłam you were - ty byłeś/byłaś he was - on był she was - ona była it was - ono było we were - my byliśmy/byłyśmy you were - wy byliście/byłyście they were - oni byli/one były Pytania i przeczenia buduje się analogicznie: Was I?. Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami lub przymiotnikami.. 1 Dziś przyjrzymy się jednemu z najbardziej obleganych brytyjskich muzeów: Madame Tussauds.. Użyj V lub X. Zad.2.. Question from @Eninemkap4kftu - Gimnazjum - PolskiWelcome students!Dziś przed nami ważna misja!Czy to będzie Mission Impossible?Nasza misja na dziś to dowiedzieć się, jak można skutecznie uczyć się form czasowników nieregularnych.Today's missionNa pewno zauważyliście, że w tabelce znajdują się trzy kolumny.. k krajobraz miejski rajobraz morski krajobraz górskiczasowników (zad.2).. Pokoloruj obrazek przedstawiający krajobraz.. We wszystkich czasach, które mają w nazwie perfect, w orzeczeniu musi znaleźć się tzw. operator.. z końcówką -s lubPytania o podmiot (Subject questions) Present Simple - czas teraźniejszy prosty Czasowniki modalne (Modal verbs) Pytania pośrednie (Indirect questions)B Czyje to jest?.

Przyjrzyj się zdjęciom postaci pod tekstem czytanki.

Najczęściej wystarczy nam podstawowa forma danego czasownika.. (He / congratulated / me)- Interesuję się sztuką.. 2.You can turn… .I.. UZUPEŁNIJ ZDANIA UŻYWAJĄC FORMY TWIERDZĄCEJ LUB PRZECZĄCEJ CZASU PRESENT CONTINOUS CZASOWNIKÓW PODANYCH W NAWIASACH: 1.Agnes…….. (cook) dinner for us.Jeśli w pierwszej kolumnie wpisaliście czasowniki bez "to" to w nagłówku powinno pisać I forma bezokolicznik bez "to" (bare-infinitive).. Wykonaj zad.. Muszę myć zęby.19.06.20.. 2016-04-06 15:44:45Określ formy podanych czasowników: wychodzę, malować, zrób, pojechalibyśmy, będą gotować, zapiszcie, idę 30 PKT!. Zauważ,że pytanie ogólne ,typu czy w czasie past simple, tworzymy używając słowa did dla wszystkich osób bez wyjątku, więc prosto:) Ale trzeba zapamiętać, że :i. uzupeŁnij zdania uŻywajĄc formy twierdzĄcej lub przeczĄcej czasu present continous czasownikÓw podanych w nawiasach: 1.agnes…….. (cook) dinner for us.. Samo słowo infinitive sugeruje że "to" będzie się pojawiać przed czasownikami.Do podanych czasowników dopisz nazwę przedmiotu ulegającego czynności, a następnie utwórz formę 3. os. lp.. Das Fahrrad hat zweiNapisz zdania w formie przeczącej czasu past continuous 2015-09-16 18:47:29 Opisz fotografie, używając formy twierdzącej i przeczącej czasu Present continuous..

7. Przyjrzyj się zdjęciom i połącz z odpowiednimi nazwami krajobrazu.

Cele lekcji: Uczeń zna niemieckie nazwy zwierząt.. Zapisuje na tablicy przykłady zdań: Umiem skakać.. cz. przesz.. 2016-11-27 11:11:17; Patrząc na plan Lucy na jutrzejszy dzień Uzupełnij zdania używając czasu Present Continuous 2016-09-25 12:37:28; Napisz zdania twierdzące i pytające, używając czasu present continuous.. W nawiasach określ ich osobę, liczbę, czas i tryb.Past Simple; wyrażenie 'used to' Napisz zdania złożone, używając podanych spójników i wyrazów.. Napisz zdania,używając poprawnej formy czasowników.chatecike1 What does he like?… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przyjrzyj się ilustracją.. Przetłumacz .Napisz ponizsze zdania z wybranymi czasownikami w poprawnej formie.. Zrób ćwiczenie pod linkiem.. 1.Semi-modal verbs to czasowniki, które w pewnych aspektach zachowują się jak czasowniki modalne, a w innych jak zwykle czasowniki.. Dos4 *Przyjrzyj się zdjęciom.. Past Simple Odpowiednie formy czasownika TO BE w czasie przeszłym to WAS i WERE.. 3. Przyjrzyj się zdjęciom, a następnie ułóż zdania z przymiotnikami dzierżawczymi, tak jak w przykładzie: La tua penna è blu.. uzupeŁnij zdania uŻywajĄc formy twierdzĄcej lub przeczĄcej czasu present continous czasownikÓw podanych w nawiasach: 1.agnes……..

3. Przyjrzyj się wskazówkom gramatycznym i napisz dialog do podanych słów.

1. Przyjrzyj się obrazkowi i uzupełnij tabelę odpowiednim przymiotnikiem dzierżawczym.. Dopasuj ludzi z ich ulubionymi modelami.. Wzór: ukradł - obraz - obraz został ukradziony oglądał - film - film był oglądanyCzasowniki modalne must, have to, may, might: zasady użycia.. Zobaczmy wzór budowy zdania:PRESENT SIMPLE Osoba + czasownik (w 3. os. l. poj.. Regułę tę potwierdzają jednak wyjątki, o czym przekonacie się w .. strony biernej.. If + Past Perfect + would + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania4 'I won't tell anyone.'. Następnie zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe w odniesieniu do Ciebie.. - czy ja byłem/byłam?i.. Czasowników modalnych w języku angielskim nie ma aż tak dużo.. Dzisiaj przeanalizujemy zasady użycia czasowników modalnych must, have to, may i might.. Najczęściej wymieniane semi-modal verbs to dare, need, used to, ought to.. W pierwszej mamy formę podstawową, w drugiej Past Simple, a w trzeciej Past Participle.Nauczyciel zapisuje na tablicy czasowniki (wszystkie albo tylko wy-brane): umieć, potrafić, móc, musieć, chcieć, woleć.. Czasowniki w nawiasach wpisz w formie past simple.Zdanie w Present Perfect wymaga bardziej złożonego orzeczenia (czasownika) niż np. w czasie Present Simple.. Użyj form zakończonych na "no" i "to".. Budowa Present Simple nie należy do trudnych, ponieważ tworzenie zdań w tym czasie nie wymaga znajomości czasowników nieregularnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt